Terroir (franc.: terroir = okolica, siedlisko)

Wymawiaj: (terł:a). Z francuskiego okolica lub siedlisko. Dla nas dużo więcej.

Szczep winogron, sposób maceracji, czas dojrzewania, kształt butelki – proces powstawania wina i przygotowywania go do tego, by dojrzałe i kompletne trafiło do przydomowych piwniczek i restauracji, składa się z wielu powtarzalnych elementów. Indywidualnego charakteru każdemu winu nadaje za to terroir, czyli duch miejsca.

Terroir to pojęcie kultowe dla wszystkich, którym bliskie jest dobre wino. Oznacza unikatowe warunki glebowe i klimatyczne, w których powstaje. Ziemię i leżącą pod nią skałę. Składniki mineralne gleby, położenie i nachylenie terenu. Słońce, kąt padania jego promieni, liczbę słonecznych dni w roku, oddziałujące na winogrona ciepło, zimno i wiatr. Opady i wilgotność. Nie ma dwóch winnic o takim samym terroir. Nie ma dwóch roczników w jednej winnicy o takim samym terroir.

Dla nas terroir znaczy jednak dużo więcej. To także wieloletnia tradycja w uprawie winogron, w szczególności ich lokalnych, starych odmian. To emocje i pasja właścicieli winnic. To życie codzienne winnicy. To czas pielęgnacji, ochrona winorośli, żniwa – tak różne w zależności od kultury uprawy charakterystycznej dla regionu lub konkretnej winnicy.

Dzięki terroir kieliszek wina staje się esencją ziemi, właściwą dla jednego tylko miejsca i czasu. Pozwala na podróż w historię danego regionu, na poznanie ludzi, którzy je stworzyli, na – niemal – poczucie promieni słońca, którym zawdzięcza swój niepowtarzalny charakter. Ta podróż to także nauka akceptacji innych smaków i szacunku dla odmiennych kultur. To poznawanie natury, dziedzictwa i sztuki kulinarnej danego miejsca.

Zepół Terroir :  Marcelina, Karol , Maciej